Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je na spletni strani Ustavnega sodišča možen z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

10.07.2023

U-I-117/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2159, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-142/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2158, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-141/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2153, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-140/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 1548 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od Obvozne c. do 716271" (odsek 720641) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1969/2, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-134/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 2160 in 2148, obe k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-139/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2173, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-122/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1618, 1620, 1619, 1853 in 1874, vse k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-121/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1621, 1801, 1802, 1859, vse k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-128/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1873/1, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-127/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2144, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-120/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 929 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 716194" (odsek 716193) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1859, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-137/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1832, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-138/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 2145 in 2147, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-131/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2162, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-132/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1684 in 1685, obe k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-119/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1622, 1623, 1857 in 1858, vse k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-130/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 929 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 716194" (odsek 716193) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1860, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-129/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 930 kategorizira javno "od Obvozne c. do 9990684" (odsek 716194) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1860 in 1871/1, obe k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-135/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 927 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 9992121" (odsek 716191) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2164, k. o. Ježica


10.07.2023

U-I-118/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 929 kategorizira javno pot "od Obvozne c. do 716194" (odsek 716193) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1857 in 1858, obe k. o. Ježica