Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

22.02.2021

U-I-43/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


19.02.2021

U-I-42/21

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 47/02, 67/02 - popr., 40/04, 95/15 in 129/20 - ZObr)


16.02.2021

U-I-36/21

Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17)


16.02.2021

U-I-37/21

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 221. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20 - ZPIZ-2)


16.02.2021

U-I-38/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


16.02.2021

U-I-40/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


16.02.2021

U-I-39/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


16.02.2021

U-I-41/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


12.02.2021

U-I-34/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20), 3. točko 2. člena Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20), 1. točko prvega odstavka 3.a člena Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20 in 143/20), 1. točko prvega odstavka 3.a člena Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20 in 150/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20, 159/20 in 163/20), tretji odstavek


12.02.2021

U-I-35/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18 in 168/20)


11.02.2021

U-I-33/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 15/21)


09.02.2021

U-I-28/21

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 - ZSPJS)


09.02.2021

U-I-29/21

Pobuda za oceno "dopolnitve 111. člena Ustave"


05.02.2021

U-I-27/21

Zahteva za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020 - ZIUPOPDVE)


02.02.2021

U-I-25/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20 - ZNB), 2., 3., 4. in 8. člen Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20) in Odredbe o izvajanju osebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21)


01.02.2021

U-I-24/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39., 51., 51.a., 51.b., 53.a., 53.b., 53.c., 53.č., 53.d., 53.e. in 53.f. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo in 142/00 - ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 - ZZdr-2)


29.01.2021

U-I-23/21

Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) - COVID 19


27.01.2021

U-I-20/21

Zahteva za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 - ZIUOPDVE)


27.01.2021

U-I-21/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20 in 179/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 181/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 185/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaj


26.01.2021

U-I-19/21

Pobuda za oceno ustavnosti 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. in 56. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 - ZKUASP)