Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

08.01.2021

U-I-6/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


22.12.2020

U-I-489/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


08.12.2020

U-I-467/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


08.12.2020

U-I-468/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


24.11.2020

U-I-455/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


17.11.2020

U-I-448/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


16.11.2020

U-I-446/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


1 ...