Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

05.09.2021

U-I-185/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti investicije drugega tira železniške proge Divača – Koper (2TDK)

Prednostna obravnava: Ne

Začasna odredba: Ne

Stanje zadeve: Preizkus

Tip zadeve: U-I


1 ...