Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.08.2019 U-I-211/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)
23.08.2019 U-I-210/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
21.08.2019 U-I-208/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
21.08.2019 U-I-209/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
16.08.2019 U-I-207/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 324. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, in št. 54/15, KZ-1)