Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.08.2019 U-I-208/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
21.08.2019 U-I-209/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 - ZOdv)
16.08.2019 U-I-207/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 324. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, in št. 54/15, KZ-1)
13.08.2019 U-I-206/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 344. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)
12.08.2019 U-I-205/19 Pobuda za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)