Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.02.2019 U-I-25/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 85. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 52/16)
05.02.2019 U-I-24/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu(Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16)
04.02.2019 U-I-37/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV).
31.01.2019 U-I-22/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
31.01.2019 U-I-23/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)