Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.04.2019 U-I-130/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 79/17)
16.04.2019 U-I-129/19 Zahteva za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 83/18, 19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18)
11.04.2019 U-I-128/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 44., 49. in 197. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)
09.04.2019 U-I-127/19 Pobuda za oceno ustavnosti petega in šestega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12)
29.03.2019 U-I-125/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje alineje petega odstavka 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)