Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.08.2019 U-I-204/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 - ZPP-E)
09.08.2019 U-I-203/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 97. člena Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 – ZDoh-2)
09.08.2019 P-3/19 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Celju in Specializirano enoto za nadzor prometa LJubljana
06.08.2019 U-I-202/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP), Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS 16/19 - ZNP-1), Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89, Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 - ur. p. b. - ZZZDR) in Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/2017 - DZ)
01.08.2019 U-I-201/19 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2)