Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

08.11.2018 U-I-488/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18 - ZSKZDČEU-1)
02.11.2018 U-I-487/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17)
30.10.2018 U-I-485/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 15., drugega odstavka 108., tretjega odstavka 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2) in prvega ter drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15 - ZPIZ-2B)
30.10.2018 U-I-486/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo)
29.10.2018 U-I-484/18 Pobuda za oceno ustavnosti 15. člena v zvezi s četrto alinejo prvega odstavka 2. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in 28/09 - ZPIZVZ)