Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.07.2018 U-I-431/18 Pobuda za oceno ustavnosti 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 - ZVPR)
17.07.2018 U-I-432/18 Pobuda za oceno ustavnosti 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. in 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07, 109/09, 9/14 in 59/17 - ZVPEP)
17.07.2018 U-I-430/18 Pobuda za oceno ustavnosti 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)
16.07.2018 U-I-429/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 169., 178., 378., 400., 403. in 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)
12.07.2018 P-5/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani