Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

09.03.2020 U-I-64/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
09.03.2020 U-I-65/20 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZMZ-1)
06.03.2020 U-I-60/20 Zahteva za oceno ustavnosti sedmega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 71. člena v zvezi z drugim odstavkom 51. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr)
06.03.2020 U-I-62/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6. in 7. člena, 9. člena, desetega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena, 28. člena, prvega in tretjega odstavka 29. člena, 30.člena, drugega in tretjega odstavka 32. člena, prvega odstavka 35. člena, 36. člena, 39., 41. in 42. člena ter prvega odstavka 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13)
06.03.2020 U-I-61/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)