Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

31.01.2020 U-I-21/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 144. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) in 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, in 43/19)
29.01.2020 U-I-20/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena v zvezi s 3. točko 1. člena, 2. členom in drugim odstavkom 12. člena ter 14. člena v zvezi s 3. točko 1. člena, 2. členom in drugim odstavkom 12. člena Pravilnika o izvajanju mediacije po družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/2019)
28.01.2020 P-2/20 Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
28.01.2020 U-I-18/20 Pobuda za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 - ZSkuS), Študentske ustave (Uradni list RS, št. 14/18 – uradno prečiščeno besedilo - ŠU-3) in Pravilnika o ustanavljanju novih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije
28.01.2020 U-I-19/20 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)