Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

05.04.2018 U-I-276/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.04.2018 U-I-272/18 Zahteva za oceno ustavnosti 65. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
03.04.2018 U-I-273/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.04.2018 U-I-274/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.04.2018 U-I-275/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 58/08 in 40/17 - ZZdrS) ter pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. člena Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 109/99, 107/00, 45/02, 44/04, 136/06, 25/10 in 48/15)