Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

08.07.2019 U-I-195/19 Pobuda za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije
05.07.2019 U-I-193/19 Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017)
05.07.2019 U-I-194/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN)
04.07.2019 U-I-190/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 95. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10 in 42/18) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15, 63/16, 12/17 – popr. in 42/18) v delih, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 581/4, parc. št. 607/1, parc. št. 581/5 in parc. št. 607/2, vse k. o. Kašelj
04.07.2019 U-I-191/19 Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18)