Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.03.2018 U-I-100/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 39. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15)
05.03.2018 U-I-101/18 Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 - ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - ZUPPJS17)
28.02.2018 U-I-86/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
21.02.2018 U-I-59/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - u. p. b., 23/08, 14/13 in 64/17 - ZZDej)
21.02.2018 U-I-58/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena Pravilnika o dodiplomskem študiju Fakultete za družbene vede