Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.01.2018 U-I-16/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85/14), kolikor kategorizira javno pot "G. Radgona - mimo trgovine Lidl" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 948/6, k. o. Gornja Radgona
23.01.2018 U-I-17/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 64. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) in 124. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15)
23.01.2018 U-I-18/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)
22.01.2018 U-I-14/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
16.01.2018 U-I-11/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)