Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.07.2019 U-I-192/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 157. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19)
03.07.2019 U-I-188/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 72. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)
03.07.2019 U-I-189/19 Pobuda za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 - ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1) in 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 9/14 in 59/17 - ZVPEP)
01.07.2019 U-I-185/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2321, k. o. Ježica
01.07.2019 U-I-186/19 Pobuda za oceno ustavnosti 96., 97. in 101. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)