Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

30.10.2017 U-I-171/17 Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
30.10.2017 U-I-172/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter drugega in tretjega odstavka 36. člena in 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17 in 40/17)
27.10.2017 U-I-169/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011 in 35/2016)
26.10.2017 U-I-167/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, točke b) četrtega odstavka in točke a) šestega odstavka 75. člena in tretje alineje četrtega odstavka 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 - ZJN-3)
25.10.2017 U-I-166/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)