Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

26.01.2018 U-I-22/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 122. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17 in 56/17)
26.01.2018 U-I-19/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 - uradno prečiščeno besedilo)
26.01.2018 U-I-21/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 14/08), kolikor kategorizira javno pot "Kajuhova-Gajs" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 506 k. o. Pekel
23.01.2018 U-I-16/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 85/14), kolikor kategorizira javno pot "G. Radgona - mimo trgovine Lidl" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 948/6, k. o. Gornja Radgona
23.01.2018 U-I-17/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 64. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) in 124. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12 in 54/15)