Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.01.2018 U-I-8/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran (Uradni list RS št. 88/2016)
10.01.2018 U-I-5/18 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 - ZST-1) ter 7. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZST) v zvezi s Taksno tarifo št. I
09.01.2018 U-I-3/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZPP)
08.01.2018 U-I-1/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/96 in 1/01)
28.12.2017 U-I-196/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16)