Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

02.12.2019 U-I-443/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
02.12.2019 U-I-442/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
02.12.2019 U-I-444/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
29.11.2019 U-I-437/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 6. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS)
28.11.2019 P-4/19 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom Kranj in Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Kranj