Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

01.07.2019 U-I-187/19 Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
27.06.2019 U-I-184/19 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)
26.06.2019 U-I-182/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" v delu, ki poteka po parc. št. 2060/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2 in 2061/3, vse k. o. Ježica
26.06.2019 U-I-183/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05), kolikor kategorizira javno pot "Pot ob Savi – nad Prodom" v delu, ki poteka po parc. št. 1967/1, 1967/2 in 1967/3, vse k. o. Ježica
21.06.2019 U-I-180/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 - ZJN-3), kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki