Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.01.2018 U-I-18/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)
22.01.2018 U-I-14/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
16.01.2018 U-I-11/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
15.01.2018 U-I-8/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran (Uradni list RS št. 88/2016)
10.01.2018 U-I-5/18 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16 - ZST-1) ter 7. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZST) v zvezi s Taksno tarifo št. I