Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.11.2017 U-I-181/17 Zahteva za oceno ustavnosti pete in šeste alineje prvega odstavka ter drugega odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 – ZDLov-1)
02.11.2017 U-I-174/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14)
30.10.2017 U-I-171/17 Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 - ZUTD)
30.10.2017 U-I-172/17 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter drugega in tretjega odstavka 36. člena in 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 102/15, 23/17 in 40/17)
27.10.2017 U-I-169/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011 in 35/2016)