Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

26.10.2017 U-I-167/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, tretje alineje četrtega odstavka 67. člena in točke b) četrtega odstavka ter točke a) šestega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – ZJN-3)
25.10.2017 U-I-166/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
23.10.2017 U-I-164/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 - ZLV), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZVDZ), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 23/17 - ZVPR), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 - ZVRK) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1)
19.10.2017 U-I-162/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti druge alineje drugega odstavka 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12)
16.10.2017 U-I-160/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15)