Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.12.2017 U-I-193/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 24. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 54/17)
15.12.2017 U-I-192/17 Zahteva za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 - ZFO-1)
07.12.2017 U-I-190/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
06.12.2017 U-I-189/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16)
04.12.2017 U-I-187/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 51/2007 in 109/2012)