Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.10.2017 U-I-169/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011 in 35/2016)
26.10.2017 U-I-167/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, točke b) četrtega odstavka in točke a) šestega odstavka 75. člena in tretje alineje četrtega odstavka 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 - ZJN-3)
25.10.2017 U-I-166/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
23.10.2017 U-I-164/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 - ZLV), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZVDZ), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 23/17 - ZVPR), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 - ZVRK) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1)
23.10.2017 U-I-163/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 18. člena Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16)