Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.10.2018 U-I-478/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 29.b., 61. in 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)
18.10.2018 U-I-477/18 Postopek za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr)
16.10.2018 U-I-476/18 Pobuda za oceno ustavnosti 141. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) ter 178., 181. in 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)
16.10.2018 U-I-475/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)
11.10.2018 U-I-473/18 Pobuda zoper prvi odstavek 5. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 100/13)