Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.09.2018 U-I-462/18 Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17)
21.09.2018 U-I-461/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)
21.09.2018 U-I-463/18 Pobuda za oceno ustavnosti šeste alineje drugega odstavka 22. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15 - ZBPP)
19.09.2018 U-I-460/18 Pobuda za oceno ustavnosti 44.a in 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13 - ZZVZZ)
19.09.2018 U-I-459/18 Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)