Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.02.2019 U-I-46/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.02.2019 U-I-35/19 Pobuda za oceno ustavnosti prve alineje 3. točke prvega odstavka 150. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 - ZGO-1) in 8. ter 125. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 - GZ)
13.02.2019 U-I-36/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.02.2019 U-I-38/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.02.2019 U-I-39/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)