Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.03.2019 U-I-118/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 51/18 – ZIUGDT)
15.03.2019 U-I-117/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
14.03.2019 U-I-116/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15 - ZSS)
14.03.2019 U-I-126/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.03.2019 U-I-114/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)