Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.06.2019 U-I-181/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
14.06.2019 U-I-178/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2064/1, k. o. Ježica
12.06.2019 U-I-176/19 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 157. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 – ZDavP-2)
11.06.2019 U-I-175/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2)
11.06.2019 U-I-177/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 47. člena in 96., 97., 98., 99., 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)