Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.02.2020 U-I-44/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
21.02.2020 U-I-45/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
19.02.2020 U-I-42/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)
19.02.2020 U-I-43/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - u. p. b., 47/13, 87/14 in 22/19)
18.02.2020 U-I-40/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1., 4. 5., 6., 7. in 11. člena Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Uradni list št. 64/2019)