Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.04.2017 U-I-56/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11.4.2016)
10.04.2017 U-I-54/17 Pobuda za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP) v zvezi z 144. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15 - ZGO-1)
03.04.2017 U-I-49/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15)
03.04.2017 U-I-51/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
31.03.2017 U-I-48/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, ZPIZ-2) v zvezi z enajstim odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 95/15 - ZObr) ter 204. členom ZPIZ-2