Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.01.2016 U-I-6/16 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena v povezavi s 126. do 133. členom Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
09.10.2015 U-I-151/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2
18.09.2015 U-I-139/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 156. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, kolikor se nanaša na področje urejanja BK-10 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18)