Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.03.2017 U-I-46/17 Pobuda za oceno ustavnosti 112. člena in drugega, četrtega in šestega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/05 in 30/16 ZVO-1) ter ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka 11. člena, 15., 16. in 17. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10, 13/11, 75/11 in 1/12)
17.03.2017 U-I-40/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016)
09.03.2017 U-I-37/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13 - ZMZ)
24.02.2017 U-I-34/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot, "Plaz križišče Koreno-Prosca" v delu, ki poteka po parc. št. 1349/11 in 1349/12, vse k. o. Horjul, ter kolikor kategorizira javno pot "Koreno-Sv. Mohor", ki poteka po parc. št. 1349/12 in 1326/2, vse k. o. Horjul
23.02.2017 U-I-32/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena, 5. in 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej)