Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.02.2017 U-I-31/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka Občine Krško o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3 (Uradni list RS, št. 13/16)
13.02.2017 U-I-29/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 - popr.), kolikor kategorizira javno cesto, vpisano pod zap. št. 228, odsek 902382 Trata - Žabnica" v delu, ki poteka po zemljišču 993/4 k. o. Stari Dvor
10.02.2017 U-I-27/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16)
10.02.2017 U-I-26/17 Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16)
10.02.2017 U-I-24/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/2016 z dne 4. 5. 2016)