Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.05.2019 U-I-140/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.05.2019 U-I-139/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.05.2019 U-I-141/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 262. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19 – DZ) ter drugega odstavka 35. člena in tretjega odstavka 62. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19 – ZNP-1)
29.04.2019 U-I-138/19 Pobuda za oceno ustavnosti prve alineje 18. točke prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 82. člena, prvega odstavka 92. člena ter prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 93. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr. - GZ)
29.04.2019 U-I-136/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)