Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.06.2019 U-I-174/19 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo, 56/10, 14/15 in 9/16)
07.06.2019 U-I-173/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 107. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
05.06.2019 U-I-172/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno pot "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2044/2, k. o. Ježica
04.06.2019 U-I-170/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 93. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2015) in 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
31.05.2019 U-I-168/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno cesto "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" (odsek 720631) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2054, k. o. Ježica