Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

22.09.2016 U-I-172/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 71. in 75. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14)
21.09.2016 U-I-171/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15 – v nadaljevanju ZIZ)
19.09.2016 U-I-169/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14)
14.09.2016 U-I-168/16 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 - uradno prečiščeno besedilo - ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13 - ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV)
12.09.2016 U-I-163/16 Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 - ZVis)