Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.09.2019 U-I-229/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena in drugega stavka prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19)
17.09.2019 U-I-228/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 32. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, ZPNačrt), prvega odstavka 88. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota-Lendava (Uradni list RS, št. 102/08)
16.09.2019 U-I-219/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
16.09.2019 U-I-220/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
16.09.2019 U-I-221/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)