Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

31.05.2019 U-I-169/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot "Pot ob Savi-nad Prodom" (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica
28.05.2019 U-I-165/19 Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 - ZODPol)
28.05.2019 U-I-166/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15)
28.05.2019 U-I-167/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)
27.05.2019 U-I-163/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 428 kategorizira javno cesto "Od Obvozne c. do 720562 (odsek 716211) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1913, k. o. Ježica, kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot "Pot ob Savi-nad Prodom" (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1968, k. o. Ježica in kolikor pod zap. št. 865 kategorizira javno cesto "Pot ob Savi, od hipodroma Stožice do teniških igrišč nad Ježico" (odsek 720631) v delih, ki potekata po zemljiščih parc. št. 2048 in 2063/1, obe k. o. Ježica