Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

29.04.2019 U-I-137/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
26.04.2019 U-I-135/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
23.04.2019 U-I-134/19 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07, 45/08 in 10/17 - ZPP)
17.04.2019 U-I-131/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05) kolikor kategorizira javno cesto (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1975 k. o. Ježica
17.04.2019 U-I-132/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 67a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in četrtega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18)