Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.09.2018 U-I-453/18 Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17 – ZKP)
31.08.2018 U-I-452/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
24.08.2018 U-I-451/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 18. člena in 20. člena Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice (Deželne novice Občine Radovljica, Uradne objave, št. 181/14 in 214/16)
21.08.2018 U-I-450/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17)
17.08.2018 U-I-449/18 Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)