Nerešene zadeveVpogled v stanje zadeve

U-I-110/16 Pobuda za oceno ustavnosti 1. stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11 in 47/15)
Prednostna obravnava: ABSOLUTNO PREDNOSTNA
Začasna odredba: Ne
Stanje zadeve: Preizkus
Tip zadeve: U-I