Nerešene zadeveVpogled v stanje zadeve

Up-135/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV)
Prednostna obravnava: P
Začasna odredba: Ne
Stanje zadeve: Odločanje
Tip zadeve: Up