Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.01.2019 U-I-9/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
17.01.2019 R-I-7/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 860/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sklepom Postaje prometne policije Maribor št. 2240-2428/2018/4 z dne 18. 9. 2018
17.01.2019 U-I-8/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 21. člena, 10. točke prvega odstavka 23. člena, šesti odstavek 29. člena, drugi odstavek 37. člena, 101., 144. in 145. člena ter II. poglavje Priloge 1 Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 - popr. in 86/18)
17.01.2019 U-I-7/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
16.01.2019 U-I-5/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18)