Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.05.2019 U-I-149/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.05.2019 U-I-148/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 72/18) v delu, ki spreminja namensko rabo zemljišča parc. št. 714 k. o. 1419 Ponikve iz delno stavbnega in delno kmetijskega zemljišča v izključno kmetijsko zemljišče
13.05.2019 U-I-147/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.05.2019 U-I-145/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.05.2019 U-I-146/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)