Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.02.2020 U-I-29/20 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena in prvega odstavka 18. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 8/16 in 31/18 - ZŠtip-1) in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18)
13.02.2020 U-I-30/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
12.02.2020 U-I-28/20 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 108. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 - uradno prečiščeno besedilo in 30/18)
11.02.2020 U-I-27/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)
10.02.2020 U-I-26/20 Zahteva za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)