Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.05.2019 U-I-141/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 262. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19 – DZ) ter drugega odstavka 35. člena in tretjega odstavka 62. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19 – ZNP-1)
29.04.2019 U-I-138/19 Pobuda za oceno ustavnosti prve alineje 18. točke prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 82. člena, prvega odstavka 92. člena ter prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 93. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr. - GZ)
23.04.2019 U-I-134/19 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07, 45/08 in 10/17 - ZPP)
17.04.2019 U-I-131/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05) kolikor kategorizira javno cesto (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1975 k. o. Ježica
17.04.2019 U-I-132/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 67a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in četrtega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18)