Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.09.2018 U-I-456/18 Pobuda za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč z dne 1. 3. 2017 (uradno prečiščeno besedilo)
10.09.2018 U-I-455/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 141.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) in 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17)
07.09.2018 U-I-454/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije
05.09.2018 U-I-453/18 Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17 – ZKP)
31.08.2018 U-I-452/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)