Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.08.2018 U-I-451/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 18. člena in 20. člena Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice (Deželne novice Občine Radovljica, Uradne objave, št. 181/14 in 214/16)
17.08.2018 U-I-449/18 Pobuda za oceno ustavnosti 3. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
07.08.2018 U-I-447/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 198. člena in tretjega odstavka 207. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)
02.08.2018 U-I-445/18 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter prvega in drugega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve)
31.07.2018 U-I-444/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – ZIKS-1)