Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.01.2019 U-I-5/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18)
16.01.2019 U-I-6/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve)
14.01.2019 U-I-4/19 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
11.01.2019 P-1/19 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju
11.01.2019 U-I-3/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 131. in tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) ter 264. in 265. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) in 48. in 52. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11 in 69/17)