Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.03.2019 U-I-119/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13 – uradno prečiščeno besedilo in 20/16), kolikor kategorizira javno pot Potok–po vasi–HŠ 14 (odsek 782200) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/3, 821/4 in 825/4, vse k. o. Pusto polje
14.03.2019 U-I-116/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15 - ZSS)
14.03.2019 U-I-126/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
13.03.2019 U-I-114/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)
12.03.2019 U-I-112/19 Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prvega in drugega odstavka 14. člena in 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – ur. p. b., 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17 - ZVis)