Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.07.2018 U-I-426/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08 in 35/09 – ZOdv)
29.06.2018 U-I-424/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17)
27.06.2018 U-I-422/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
27.06.2018 U-I-423/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
26.06.2018 U-I-421/18 Pobuda za oceno ustavnosti 1. točke 47. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 - ZŠpo-1)