Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.07.2018 U-I-438/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
23.07.2018 U-I-439/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)
20.07.2018 U-I-436/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16)
17.07.2018 U-I-433/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (Uradni list, RS št. 57/17)
17.07.2018 U-I-434/18 Pobuda za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11 - ZZasV-1)