Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.01.2019 U-I-6/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 - ZSSve)
15.01.2019 R-I-6/19 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 716/2006 z dne 8. 7. 2009 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 778/2018
14.01.2019 U-I-4/19 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
11.01.2019 P-1/19 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju
11.01.2019 R-I-5/19 Ustavna pritožba