Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

08.05.2019 U-I-143/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/2018)
08.05.2019 U-I-144/19 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)
07.05.2019 U-I-142/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB in 109/12)
06.05.2019 U-I-140/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
03.05.2019 U-I-141/19 Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 262. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19 – DZ) ter drugega odstavka 35. člena in tretjega odstavka 62. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19 – ZNP-1)