Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.06.2018 U-I-402/18 Pobuda za oceno ustavnosti 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
11.06.2018 U-I-403/18 Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 113/13 - ZMZ)
07.06.2018 U-I-401/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofa Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 - popr.), kolikor kategorizira lokalno cesto "Godešič-Reteče-Zg. Senica" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 923/1, 923/2, 920 in 919, vse k o. Reteče
07.06.2018 U-I-400/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)
04.06.2018 U-I-399/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)