Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.08.2019 U-I-207/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 324. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, in št. 54/15, KZ-1)
12.08.2019 U-I-205/19 Pobuda za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)
12.08.2019 U-I-204/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 - ZPP-E)
09.08.2019 U-I-203/19 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 97. člena Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 – ZDoh-2)
09.08.2019 P-3/19 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Celju in Specializirano enoto za nadzor prometa LJubljana