Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.02.2020 U-I-23/20 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18)
03.02.2020 U-I-22/20 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)
31.01.2020 P-3/20 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za kulturo in medije
31.01.2020 U-I-21/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 144. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 143. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) in 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, in 43/19)
29.01.2020 U-I-20/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena v zvezi s 3. točko 1. člena, 2. členom in drugim odstavkom 12. člena ter 14. člena v zvezi s 3. točko 1. člena, 2. členom in drugim odstavkom 12. člena Pravilnika o izvajanju mediacije po družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/2019)