Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.04.2019 U-I-133/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18)
23.04.2019 U-I-134/19 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07, 45/08 in 10/17 - ZPP)
17.04.2019 U-I-131/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05) kolikor kategorizira javno cesto (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1975 k. o. Ježica
17.04.2019 U-I-132/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 67a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in četrtega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18)
16.04.2019 U-I-130/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 79/17)