Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.01.2019 R-I-4/19 Vloga
03.01.2019 R-I-1/19 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 273/2018 z dne 30. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. SDn 499/2018 z dne 8. 8. 2018
27.12.2018 U-I-521/18 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) in 7. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08 in 53/09)
27.12.2018 U-I-519/18 Pobuda za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku in 397. oziroma 70. člena Zakona o pravdnem postopku
24.12.2018 U-I-518/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 3., 5., 8., 16. in 34 člena in 1. ter 3. poglavja Tarife Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 30/16) in tretjega odstavka 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)