Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.02.2018 U-I-86/18 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
21.02.2018 U-I-59/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - u. p. b., 23/08, 14/13 in 64/17 - ZZDej)
21.02.2018 U-I-58/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena Pravilnika o dodiplomskem študiju Fakultete za družbene vede
19.02.2018 U-I-52/18 Zahteva za oceno ustavnosti 3.a, 3.b, 38., 42., 43. in 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17, ZZDej) ter 39. in 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K)
14.02.2018 U-I-44/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)