Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

02.02.2018 U-I-26/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
02.02.2018 U-I-27/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
02.02.2018 U-I-28/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
01.02.2018 U-I-25/18 Pobuda za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) in 68.a člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)
26.01.2018 U-I-19/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 - uradno prečiščeno besedilo)