Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

02.03.2020 U-I-56/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
02.03.2020 U-I-57/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
28.02.2020 U-I-52/20 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZOZP)
28.02.2020 U-I-53/20 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
25.02.2020 U-I-51/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 6/16 - uradno prečiščeno besedilo in 67/19 - ZPCP-2)