Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.07.2019 U-I-196/19 Zahteva za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19)
10.07.2019 U-I-197/19 Pobuda za oceno ustavnosti 6. točke prvega odstavka in petega odstavka 8. člena ter 7. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13 - ZN)
08.07.2019 U-I-195/19 Pobuda za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije
05.07.2019 U-I-193/19 Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017)
05.07.2019 U-I-194/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19 – ZIOMVN)