Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

07.12.2017 U-I-190/17 Zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 - ZLD-1)
06.12.2017 U-I-189/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16)
04.12.2017 U-I-187/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 51/2007 in 109/2012)
04.12.2017 U-I-188/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 43., 44., 46. in 47. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/1994, 51/2007 in 109/2012)
24.11.2017 U-I-185/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2)