Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.10.2017 U-I-159/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZZZDR)
16.10.2017 U-I-160/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15)
13.10.2017 U-I-158/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16)
11.10.2017 U-I-156/17 Pobuda za oceno ustavnosti 7. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17)
22.09.2017 U-I-152/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17).