Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.12.2017 U-I-189/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16)
21.11.2017 U-I-184/17 Pobuda za oceno ustavnosti 375. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 - EZ-1)
16.11.2017 U-I-182/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 2. člena Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)
10.11.2017 U-I-180/17 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
02.11.2017 U-I-174/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14)